Behandlingar

Många som stammar känner att de skulle vilja stamma mindre, eller inte stamma alls, när de talar. Sedan orsakerna till stamning inte är helt klarlagda och effekterna av en behandling varierar från person till person finns det tyvärr ingen “enkel lösning” på stamning (till skillnad mot vad som marknadsförs på vissa internetsidor). Det finns däremot ett antal olika terapiformer som har mer eller mindre stöd i vetenskapen. Den här sidan, och de terapispecifika sidorna som du kommer åt via menyn, är tänkt att ge en orientering i de terapiformer som har stöd i vetenskapen och ge en bakgrund för vidare läsning.

Historiskt sett har det funnits två inriktningar inom behandling av stamning, stamningsmodifierande respektive flytskapande terapier. Stamningsmodifierande terapier fokuserar på de delar av talet som inte fungerar hos den som stammar, logopeder som tillämpar dessa låter till exempel sina patienter öva på särskilt svåra stavelser och ord och ger tips för hur stamning kan hanteras när den väl uppkommer. Flytskapande terapier fokuserar mer på att skapa ett lugnt och tryggt tal som gör att stamning inte uppkommer så ofta. I Sverige har stamningsmodifierande terapier varit tidigare varit vanliga.

På senare tid har många logopeder börjat förespråka en integrerad terapi, där man arbetar med såväl stamningsmodifiering som flytskapande.

Stamningsförbundet listar enbart upp olika terapier och hjälpmedel. Stamningsförbundet ansvarar EJ för dessa sidors innehåll eller terapins eller hjälpmedlets resultat eller metod och varken förespråkar eller kritiserar någon metod. Om du har erfarenheter som du vill dela med dig eller har förslag på flera länkar kontakta info@stamning.se

Läs vidare under LogopederTerapier eller Hjälpmedel.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag