Logopedbehandling

LOGOPEDBEHANDLING finns på alla större sjukhus. Kontakta sjukhusets Foniatriska avdelning. Det finns också logopeder som arbetar privat. Kontakta respektive sjukvårdsområde.

I vissa fall fordras remiss. Varje sjukvårdsområde har sin egen remissrutin. Behandlingen pågår vanligtvis varje vecka under några månader, gör ett uppehåll för att sedan göra en ny behandlingsperiod. Behandlingen utarbetas efter varje patients behov.

Stamningslogopeder arbetar oftast efter icke-undvikande-terapi. Metoden utarbetades av den amerikanske logopeden Charles van Riper, själv stammande, och innebär att man inte ska undvika svåra ljud och stavelser eller situationer utan försöka acceptera stamningen. Man lär sig att hantera och modifiera stamningen när den dyker upp.

Logopeden arbetar också med flytskapande tekniker. Det innebär att man tränar in ett kontrollerat talflyt till exempel att sänka röstläget, tala i kortare fraser, andas lugnt och rytmiskt, ta vilande paus mellan varje fras. Man följer ett speciellt träningsprogram.

Det finns cirka 800 logopeder i Sverige men bara cirka 200 arbetar med stamning.

Se även 

www.ltv.se/Halsa_och_vard/Kliniker_och_mottagningar/Logopedmottagning/Vara_diagnosomraden/Stamning/Behandling/

* Text hämtad från Arbetsmarknadsprojektet. Stamningsförbundet varken förespråkar eller motsäger sig någon behandlingsmetod. 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag