McGuire

McGUIRE-PROGRAMMET har utarbetats av amerikanen David McGuire, själv stammare som genom sin metod uppnått ett kontrollerat flytande tal.

McGuire-programmet inbjuder till fyradagars internatkurser i hela världen. För svenskar är närmaste kursort Malmö. Storbritannien ordnar många kurser per år. Kurser finns även i USA, Australien och Nya Zealand.

Målet är ett kontrollerat flytande tal som med intensiv och långvarig träning kan ge ett spontant flytande tal.

Programmet är utarbetat efter samma modell som operasångare arbetar dvs man lär in ett nytt sätt att andas, en costal andning. Costal andning innebär att man tar ett snabbt, fullt andetag som fyller lungorna och vidgar revben och bröstkorg (således inte bukandning som i de flesta andra talträningsmetoder) Tanken är att man ska lära sig ett nytt sätt att andas där man inte tidigare haft stamningen involverad. När man tar ett helt och fullt costalt andetag frigörs diafragman och gör en mjuk nedåt – uppåt-rörelse. Samtidigt som diafragman rör sig nedåt – uppåt ska man tala och därefter blåsa ut all kvarvarande luft… och börja om.

Diafragman har vid stamning en hackande rörelse, vilket man med denna andningsteknik helt motverkar.

Checklistan har samlat grudläggande viktiga verktyg i programmet:

 • Blås ut kvarvarande luft
 • Motstå tidspress
 • Klargör dina känslor inför varje talsituation
 • Formulera
 • Etablera ögonkontakt eller ta en fokuspunkt
 • Full, snabb och tyst inandning
 • Perfekt timing (tala precis när du andats in)
 • Bestämt första ljud, tveka inte utan fortsätt tala
 • Djup röst
 • Artikulera
 • Blås ut kvarvarande luft (för att kunna börja om)

Tidigare elever deltar och hjälper de nya. Man sitter i två ringar mitt emot varandra och arbetar med den costala andningen. Man har ett skärp spänt över bröstkorgen för att känna att man andas rätt. På rasterna talar man enbart med lärarna för att inte falla tillbaks i sitt gamla talmönster. Man får inte ringa hem under kursens gång av samma orsak.

Arbetspassen är första dagen 0900 – 2300. Övriga dagar 0700 – 2300.

Efter avslutad kurs har man uppnått ett kontrollerat flytande tal. Man har tilldelats en personlig coach att ringa morgon och kväll de första veckorna. Man ska ta hundra korta kontakter per dag med god teknik, som ett led i träningen till ett flytande tal.

McGuire-kursen kostar en hel del och är exkl kost, logi och resa, men man får gå om kursen utan kostnad hur många gånger man vill resten av livet. Många fortsätter att gå en kurs om året för att upprätthålla taltekniken och talflytet. Det finns supportgrupper över hela världen med regelbundna träffar.

www.mcguireprogramme.se/

* Text hämtad från Arbetsmarknadsprojektet. Stamningsförbundet varken förespråkar eller motsäger sig någon behandlingsmetod. 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag