Forskning i media

Skillnader i hjärnan hos stammande.

Nu publicerar tidskriften Neurology en studie där kinesiska forskare hävdar att de både ser skillnader mellan hjärnor hos stammande och icke stammande, och att de kan mäta en förändring av hjärnaktiviteten hos stammande efter en veckas intensiv talträning. Dr. Per Alm kommenterar. 


 

Är stamning biologisk eller psykologisk? (på engelska)

 


 

Har man hittat genen som orsakar stamning? Finns det fler?

 


 

Amerikansk undersökning: Erfarenheterna från de människor som stammar - En undersökning av National Stuttering Association, maj 2009 (på engelska)

National Stuttering Association (NSA) har genomfört en undersökning maj 2009 att samla information om stamning ur stammande människors synpunkt: hur stamningen påverkar deras liv och deras erfarenheter av stamning behandling och stödverksamhet. 1.235 personer svarade på undersökningen, inklusive 686 vuxna och 31 tonåringar som stammar, 164 föräldrar till barn som stammar och 354 logopeder.
 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag