DAF

Johan Ascard har under 2013 skrivit en artikel i KommUNIKation om talflytshjälpmedel. 

I vänster kolumn kan ni klicka er vidare. I höger kolumn finns förkortningarna som används i artikelserien.

Talflytshjälpmedel – flyt eller myt?

Det finns idag flera tekniska hjälpmedel som gör att personer som stammar kan få bättre flyt i talet. Många har provat en DAF-apparat, som gör att man hör sin egen röst med en fördröjning. Det finns också mer avancerade och diskreta hjälpmedel som SpeechEasy. Men vilken nytta gör de? Och hur kan vi använda dem i vardagen? Här följer en artikelserie av Johan Ascard om talflytshjälpmedel och aktuella erfarenheter med dem.

 

DAF och FAF - Vad betyder förkortningarna?

DAF - Delayed  Auditory Feedback – innebär att man via en DAF-apparat i örat hör sitt eget tal med en viss fördröjning som mäts i millisekunder.  DAF-apparater är den enklaste tekniken.

FAF - Frequency Altered Feedback -  förvränger rösten genom att ändra frekvensen så att man hör sig själv med ett ljusare eller mörkare röstläge. Många apparater har både DAF och FAF.

MAF – Masked Auditory Feedback – maskerar talet med brus. MAF ger betydligt mindre effekt på talflytet än DAF och FAF.

AAF - Altered Auditory Feedback – används som ett samlingsnamn för DAF, FAF och MAF. Alla metoderna ändrar talets återkoppling till hjärnan.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag