Hur kan vi använda talflytshjälpmedel

Många har stor nytta av dessa hjälpmedel, åtminstone under en period. Andra har provat en DAF-apparat men lägger den snabbt ifrån sig och tycker det känns onaturligt att prata med den.

En DAF-apparat gör att man hör sitt eget tal med en liten fördröjning. Effekten kan upplevas som ett eko. DAF-funktionen gör att många personer som stammar får ett långsammare taltempo och ett bättre talflyt. Fördröjningen av återkopplingen mäts i millisekunder och kan ändras. Därigenom kan man styra sitt tal så att det blir mer eller mindre långsamt. En fördröjning på 50-100 millisekunder ger ett något långsammare tal.

Effekten av DAF kan även förklaras av det faktum att de flesta som stammar talar flytande i kör. När man hör sin röst genom en DAF-apparat kan hjärnan uppleva att man talar i kör.

Några hjälpmedel har även FAF, som ändrar frekvensen på ljudet så att man hör sin röst i ett ljusare eller mörkare tonläge.

−Det finns personer som behöver FAF för att uppmärksamma det återförda talet bättre men få vill använda FAF, säger logoped Eva Alenbratt, som arbetar med talflytshjälpmedel i Region Skåne.

Tekniken utvecklas hela tiden. Hjälpmedlen blir bättre och bättre. De mest avancerad hjälpmedlen kostar cirka 40 000 kronor. Men det finns numera även appar som man kan ladda hem till en smartmobil för en billig peng.

DAF och FAF - Vad betyder förkortningarna?

DAF - Delayed  Auditory Feedback – innebär att man via en DAF-apparat i örat hör sitt eget tal med en viss fördröjning som mäts i millisekunder.  DAF-apparater är den enklaste tekniken.

FAF - Frequency Altered Feedback -  förvränger rösten genom att ändra frekvensen så att man hör sig själv med ett ljusare eller mörkare röstläge. Många apparater har både DAF och FAF.

MAF – Masked Auditory Feedback – maskerar talet med brus. MAF ger betydligt mindre effekt på talflytet än DAF och FAF.

AAF - Altered Auditory Feedback – används som ett samlingsnamn för DAF, FAF och MAF. Alla metoderna ändrar talets återkoppling till hjärnan.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag