DAF som app i mobilen

Ny finns det bra och billiga hjälpmedel som man kan ladda hem till en smart mobil. Man använder appen tillsammans med ett headset för att sänka sitt taltempo och få ett bättre talflyt.

Jag har laddat hem två appar till min HTC-mobil; DAF Professional och DAF Assistant. DAF Professional är bäst och kostar bara 21 kronor (2013) till en android, lite dyrare till iPhone. Den har även en inspelningsfunktion så att man kan spela in sig själv och sedan enkelt höra hur bra man låter. Båda apparna kan användas samtidigt som man pratar i telefonen i nyare androider. Med iPhone fungerar dock inte apparna samtidigt som man pratar i telefonen.

Läs mer om dessa talflytshjälpmedel på webben:

DAF Professional kan laddas hem till en smart mobil och användas med ett vanligt headset

DAF Assistant

DAF och FAF - Vad betyder förkortningarna?

DAF - Delayed  Auditory Feedback – innebär att man via en DAF-apparat i örat hör sitt eget tal med en viss fördröjning som mäts i millisekunder.  DAF-apparater är den enklaste tekniken.

FAF - Frequency Altered Feedback -  förvränger rösten genom att ändra frekvensen så att man hör sig själv med ett ljusare eller mörkare röstläge. Många apparater har både DAF och FAF.

MAF – Masked Auditory Feedback – maskerar talet med brus. MAF ger betydligt mindre effekt på talflytet än DAF och FAF.

AAF - Altered Auditory Feedback – används som ett samlingsnamn för DAF, FAF och MAF. Alla metoderna ändrar talets återkoppling till hjärnan.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag