Talflytshjälpmedel kan vara bra i skolan

Många är nöjda med sin SpeechEasy. Den positiva effekten kan visserligen avta efter ett tag. En majoritet av användarna uppger dock att de blir mer delaktiga i samtal och att de har hjälp av apparaten när de pratar inför grupp.

Logoped Eva Alenbratt, som arbetar med talflytshjälpmedel i Region Skåne, har följt 14 personer i åldrarna 15-64 år som använt SpeechEasy. Utvärderingen efter sex månader är publicerad i en rapport, se nedan.

− Många var mycket nöjda efter ett halvår, säger Eva Alenbratt. Av de som använde SpeechEasy var 64 procent mycket nöjda och 36 procent ganska nöjda.  

Drygt en tredjedel använde sin SpeechEasy dagligen. Hälften använde den någon eller några gånger per vecka medan 14 procent bara använde den någon gång per månad. Det var också stor skillnad på hur länge de använde apparaten; 77 procent använde SpeechEasy 2-7 timmar per dag, medan 15 procent använde den minst 8 timmar per dag.

De flesta använde hjälpmedlet när de pratade med en person, pratade i telefon eller via datorn på Skype och liknande.  Andra situationer då hjälpmedlet användes var på fritiden med familj, vänner och bekanta, på arbetet eller i skolan.

− Alla utom en fick mer talflyt och de flesta talade mer. Efter sex månader uttryckte 86 procent att de var mer delaktiga i samtal och 71 procent tyckte att SpeechEasy hade en positiv effekt när de talade inför grupper.

Efter två års användning är det, enligt Evas erfarenheter, betydligt färre som är mycket nöjda med sin SpeechEasy. En tredjedel lämnar tillbaka hjälpmedlet vid uppföljningen efter två år. De som har kvar sitt hjälpmedel är dock fortfarande nöjda med den i vissa situationer, som när de talar inför grupp.  

Ett problem med apparaten är att den förstärker alla ljud. De flesta tyckte att det var svårt att använda apparaten i bullrig miljö. Nästan hälften av användarna tyckte också att stress gjorde det svårare att använda apparaten.  

Trots de blandade erfarenheterna tycker Eva att SpeechEasy kan hjälpa vissa personer som stammar.

− Den fungerar under en period vilket ändå kan vara bra. Speciellt för många yngre är SpeechEasy ett stöd i skolan, vid redovisningar och liknande, säger Eva. För en del behövs hjälpmedlet bara under en begränsad tid.

 

Rapport
SpeechEasy – ett hjälpmedel för talflyt – nöjdhet, användning och effekter. Eva Alenbratt. Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne, Rapport nr 6, 2009.

Rapporten finns på Region Skånes hemsida. Googla på rapportens titel. I rapporten beskrivs även utländska erfarenheter med talflytshjälpmedel.

 

DAF och FAF - Vad betyder förkortningarna?

DAF - Delayed  Auditory Feedback – innebär att man via en DAF-apparat i örat hör sitt eget tal med en viss fördröjning som mäts i millisekunder.  DAF-apparater är den enklaste tekniken.

FAF - Frequency Altered Feedback -  förvränger rösten genom att ändra frekvensen så att man hör sig själv med ett ljusare eller mörkare röstläge. Många apparater har både DAF och FAF.

MAF – Masked Auditory Feedback – maskerar talet med brus. MAF ger betydligt mindre effekt på talflytet än DAF och FAF.

AAF - Altered Auditory Feedback – används som ett samlingsnamn för DAF, FAF och MAF. Alla metoderna ändrar talets återkoppling till hjärnan.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag