Medlemsmöte 2018

2018-09-29 - 2018-09-30
Stamningsförbundets styrelse välkomnar våra medlemmar till ett kreativt dialogmöte där vi under två dagar umgås och utbyter erfarenheter, samt planerar för framtiden.


Plats: Hotel Scandic Västerås , Pilgatan 33 (för vägbeskrivning till hotellet se Google maps

Datum: 29-30 september 2018,  

Tema: Från ord till handling

Efter en gemensam lunch på lördagen klockan 13.00 startar medlemsmötet klockan 14.00 med en inspirerande föreläsning av Filip Reineby. Filip är inte bara en nationell föreläsare och inspiratör, han pratar även om sin stamning, hur han hanterar den och hur den har hjälpt honom att stå ut i mängden föreläsare. Filip har redan haft några intressanta videochattar via förbundets Facebook-grupp, där han berättade om hur han hanterar sin stamning och där deltagarna kunde ställa frågor som Filip gladeligen besvarade. Föredraget kommer att ge oss intressanta synvinklar kring vår stamning och att tala inför publik, på jobbet och liknande. Läs om Filip på www.filipreineby.se

Efter föreläsningen kommer vi att tillsammans, i små grupper och i storgrupp, arbeta kring tre viktiga frågor som berör förbundet i allmänhet och medlemsföreningarna i synnerhet. Det är nämligen en del stora förändringar på gång som kommer att påverka hela vår verksamhet. Att tillsammans komma på konkreta, genomförbara lösningar kommer förhoppningsvis att leda till ett nytt engagemang som kommer att märkas både inom lederna och utanför. 

På lördagskvällen blir det en trevlig middag. I år blir det ingen trubadur, utan vi får istället tillfälle att lära känna varandra och återuppta gamla bekantskaper. Det kommer förhoppningsvis även att finnas musik för den som önskar ta sig en svängom. Vi välkomnar även den som vill vara en del av underhållningen (sång, magi, lek eller annat). Om du är intresserad av att bidra – hör av dig till Johan Jarl eller till Kim Lindbom Carlsson

Under söndagen fortsätter vi klockan 09.00 med nya gruppdiskussioner och avslutar med lunch som startar klockan 12.00.

För utförligt program, se nedan.

Vi hoppas att få träffa våra föreningar, då vi står i ett viktigt vägskäl där vi behöver er hjälp och era åsikter för att kunna gå från ord till handling. 

Kostnaden för att delta vid medlemsmötet kommer för er lokalförenings två representanter att vara 400 kr per person. I priset ingår deltagande, kost och logi i delat dubbelrum 2018 samt resa. Billigaste färdsätt gäller, så boka era resor i god tid. Önskas enkelrum tillkommer ett tillägg på 400 kr per person.

Om det finns fler deltagare utöver lokalföreningens två representanter (företrädesvis lokalföreningens ordförande samt en ungdom, yngre än 25 år) går det att skicka ytterligare två personer från lokalföreningen till självkostnadspriset 1600 kr. Även här tillkommer ett enkelrumstillägg på 400 kr per person.

Har din lokalförening ingen styrelse och är du intresserad av att delta för att bli inspirerad av andra deltagare – hör av dig till kansliet.

Anmälan görs till Johan Jarl på kansliet@stamning.se senast den 14 september. Glöm inte att meddela om rum och eventuella allergier. Informera gärna redan nu om vet med er att ni inte kommer att hinna äta lunch på lördagen eller söndagen.


Hoppas att vi ses!

 

/Förbundsstyrelsen

 

Tema: Från ord till handling 

 

Preliminärt program:


Lördag 

 

13.00-14.00 Lunch

14.00-1415 Introduktion och presentation

14.15-15.15 Föredrag av Filip Reineby, föreläsare, retoriker, inspiratör och person som stammar (www.filipreineby.se

15.00-15.30 Diskussioner kring föreläsningen

15.30-1600 Kaffe

16.00-1610 Frågeställning 1: Statsbidragsregler och risken att bli utan

16.10-1700 Gruppdiskussioner

17.05-1800 Återkoppling och konkreta åtgärder 

20.00 Middag


Söndag 


09.00-09.10 Resumé av gårdagen   

09.10-09.20 Frågeställning 2: Medlemsregister, fördelar, nackdelar och behov

09.20-09.40 Gruppdiskussioner

09.45-10.00 Återkoppling och beslut

10.00-10.10 Frågeställning 3: 

Vilka är förbundets viktigaste profilfrågor som vi ska nå ut med

10.10-10.30 Gruppdiskussioner

10.30-11.00 Kaffe och tömning av rummen

11.00-11.15 Återkoppling

11.15-11.45 Hur går vi vidare - sammanfattning av alla frågeställningar

11.45-12.00 Avslutning

 

Tillägg: under helgen kommer även tillfället att ges att diskutera kanslitjänsten, vilket kan medföra att de övriga punkterna behöver kortas ner. 

 

 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag