Enkätstudie jan 2017

2017-01-04

Information till deltagare

Under våren 2017 kommer en enkätstudie att genomföras som syftar till att undersöka inställning till stamning i gymnasieskolan. Vi söker nu personer som vill svara på en enkät om hur stamning bör hanteras av lärare i skolan, enkäten tar max tio minuter att besvara. Du som vill delta skall vara över 18 år, ha avslutat en utbildning på gymnasial nivå och under denna period ha stammat. Dina svar är anonyma. Om du vill delta kommer du att få svara på ett antal frågor genom att kryssa i det svarsalternativ som du anser är mest lämpligt. Svaren ska sedan jämföras med gymnasielärares enkätsvar. Enkätfrågorna syftar till att undersöka hur stamning hanteras generellt och är inte av personlig karaktär.

Förhoppningen är att resultaten av studien i förlängningen skall leda till en ökad förståelse för stamning i gymnasieskolan samt därmed ett bättre bemötande.

Att vara med i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta enkätstudien utan att säga varför.

Maila till oss om du vill vara med och svara så får du en länk till enkäten.

Vänligen 

Anna Brattgård
gusbraang@student.gu.se

Annika Trapp
gustrappan@student.gu.se
Logopedstudenter

Tove Lagerberg
tove.lagerberg@neuro.gu.se
Handledare

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag