Kollektivtrafik för personer som stammar

2019-12-02

Bidra till en tryggare kollektivtrafik!

 
Som ett led i stamningsrörelsens intressepolitiska arbete har SL – Storstockholms Lokaltrafik – som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Stockholms län, bett Stockholms Stamningsförening om hjälp i arbetet med att ta fram en chattkanal till SL:s Trygghetscentral. Syftet med projektet är att göra Trygghetscentralen mer tillgänglig för resenärer som inte kan, vill eller vågar ringa i hotfulla, otrygga situationer i kollektivtrafiken. SL söker därför testpersoner som stammar och som bor i Stockholms län. De behöver endast ha telefonnumret till de som är intresserade av att vara med, detta för att skicka ut information via SMS om tid och dag när testpersonerna ska testa chatten. Det finns inget max antal deltagare. Den som är intresserad av att vara med får gärna skicka ett mail med sitt telefonnummer till Stockholms Stamningsförenings kansli på info@stammardu.se  Telefonnumret kommer inte att användas för några andra ändamål. Tack för att ni hjälper till att göra Trygghetscentralen mer tillgänglig, och hela länets kollektivtrafik till en tryggare miljö!
 
Med vänliga hälsningar,
Stockholms Stamningsförening
Bli medlem du också
Lämna ett bidrag