Ny förening

2019-02-25

Då aktiviteten i Upplands Stamningsförening har varit låg de senaste åren och Västmanlands Stamningsförening lade ned verksamheten helt 2018, bildas en ny förening för att samla upp forna och nya medlemmar i området.

Läs mer här.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag