Personuppgiftspolicy

2018-05-25

Som ni hörde på förbundsmötet ersätts Sveriges personuppgiftslag (PUL) med EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Den nya lagen, som träder i kraft 25 maj, är en skärpning av PUL och omfattar all behandling av personuppgifter, digitalt, brevledes och telefoniskt. 

I korthet går förordningen ut på att man inte använder eller lagrar onödig information längre än behövs. Kontaktuppgifter är förstås ett måste för att kunna hantera ett medlemskap, göra utskick, söka bidrag, mm. Men information om enkelrum, allergier, mm kanske inte behöver sparas längre än till just det arrangemanget. GDPR stärker även allas rätt till insyn i vilka uppgifter som finns i ett register och hur det används, samt att kunna rätta till det och, i värsta fall radera det (vilket dock leder till att man inte kan bli medlem längre). 

Stamningsförbundet har nu lagt ut sin policy.

Kontakta oss om du har frågor eller om du, som lokalförening, vill ha hjälp med att skapa er egen policy. 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag