Projektrapport om stamning i skolan

2016-04-20

Mycket viktig och intressant projektrapport "Förbättrad samverkan mellan logopedverksamheten och skolan för elever som stammar"

Läs mer här.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag