Valberedning

2019-02-11
Det här är en vänlig hälsning från valberedningen i Stamningsförbundet. Vi tar tacksamt emot fler nomineringar på kandidater till Stamningsförbundets förtroendeposter. Vi tar även emot önskemål från er medlemsföreningar om hur ni ser på Stamningsförbundet och hur vi tillsammans kan utveckla vår gemensamma riksorganisation.
 
Inför 2019 års förbundsmöte önskar vi få in förslag på kandidater till följande poster: ordförande (väljs på två år), fem ordinarie ledamöter (väljs på ett år), tre suppleanter (väljs på ett år), två internrevisorer (väljs på ett år) samt en internrevisorsuppleant (väljs på ett år). 
 
Erfarenhet från styrelsearbete i någon stamningsförening är meriterande eftersom man då är bekant med stamningsrörelsen. Annat styrelsearbete är givetvis också meriterande, samt övrig erfarenhet från ideell sektor. En förbundsstyrelse behöver ha personer med olika typer av kompetenser, arbetslivserfarenheter och/eller utbildningar som kan främja en fortsatt utveckling av vårt riksförbund.
 
Valberedningen önskar få in förslag och nomineringar så snart som möjligt. 
 
Tack för ert engagemang och med vänliga hälsningar,
 
Valberedningen
 
Andreas Knutsson (sammankallande), 0739-789400, andreasknutsson@telia.com
Sofia Johansson, 0709-656848, sorkfia@yahoo.com
Ingemar Hermansson, 0767-907869, ingemarhermansson@bredband.net
Bli medlem du också
Lämna ett bidrag