Valberedning

2017-11-06

Nominera nya förtroendevalda till Stamningsförbundet!

Du har nu chansen att påverka vilka personer som ska vara förtroendevalda i Stamningsförbundet!

Det är viktigt att det blir ett bra gäng med engagerade personer som kan fortsätta driva verksamheten framåt.

Du och din förening kan nominera personer till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.

De förtroendevalda väljs bland lokalföreningarnas medlemmar. Du får även föreslå andra personer som kan vara lämpliga men ännu inte är medlemmar. Valberedningen fäster stor vikt vid att personerna har ett uttalat stöd i föreningarna.

Flera viktiga poster i förbundet ska väljas på nästa förbundsmöte den 7 april 2018.

Kassören Leif Jonassons mandat på två år går ut i april 2018. Ny kassör ska väljas på två år. Övriga i förbundsstyrelsen, revisorerna och valberedningen ska väljas på ett år. Vår nuvarande ordförande Simon Klein är vald på två år och har ett år kvar på sin mandatperiod.

Observera att de nuvarande förtroendevalda nomineras inte med automatik om ingen föreslår dem.

Det är bra om de nominerade personerna har erfarenheter från en stamningsförening eller andra föreningar. Fråga gärna personerna innan de nomineras, men det är inget krav. Valberedningen kontaktar ändå alla nominerade.

Valberedningen vill gärna få nomineringarna senast den 1 februari 2018 för att kunna förbereda ett förslag i god tid före förbundsmötet. Men det går bra att nominera senare också.

Ring eller maila gärna till någon av oss i valberedningen:

Johan Ascard, 0730-415287, johan.ascard@telia.com

Jan Karlsson, jan.e.karlsson@live.se

Peter Johansson, 0730-41 95 59, peter_j20@hotmail.com

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag