Personuppgiftspolicy

STAMNINGSFÖRBUNDETS PERSONUPPGIFTSPOLICY, MAJ 2018 

Den 25 maj 2018 ersätts Sveriges personuppgiftslag (PUL) med EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Den nya lagen är en skärpning av PUL  och omfattar all behandling av personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer, oavsett om den är analog eller digital.

Stamningsförbundet behöver behandla personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag, och använder dina personuppgifter för att hantera ditt medlemskap, skicka ut medlemsinformation som t ex vår förbundstidning KommUNIKation, skicka ut beställningar, söka bidrag, skicka ut enkäter för att främja forskning om stamning, och annat som du aktivt har gett oss dina uppgifter till (t ex logopedlistan).

När du kontaktar oss kommer vi att behandla de uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta för ditt ärende, så att vi ska kunna tillhandahålla dig den informationen du efterfrågar.

Personuppgifterna sparas så länge du är medlem hos oss, så länge bokföringslagen kräver, och därefter så länge du är intresserad av information vi skickar ut. 

Du som lämnar personuppgifter till oss har rätt till att:

  • få information om och tillgång till dina personuppgifter som behandlas hos oss.
  • få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade.
  • få dina personuppgifter raderade (detta medför dock att vi behöver avsluta ditt medlemskap).
  • begära begränsning av behandling (enkätutskick, mailinglistor mm).

Stamningsförbundets styrelse är personuppgiftsansvarig, PuA, och kansliansvarig är personuppgiftsbiträde, PuB, för förbundet. Ta kontakt med styrelsen eller kansliansvarig vid frågor eller önskemål om behandling av dina personuppgifter enligt ovan.

Som medlem är du också knuten till en lokalförening som arrangerar lokala evenemang och träffar. Vi delar dina kontaktuppgifter med dessa föreningar för att de ska kunna organisera och administrera den lokala verksamheten samt evenemang.

Här kan du läsa mer.

Om det är ok för dig att Stamningsförbundet även framöver behandlar dina kontaktuppgifter så behöver du alltså inte göra någonting.

 

Vänliga hälsningar

Stamningsförbundets styrelse

 

PS. Läs även mer om cookies/kakor på stamning.se.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag