Beställ material

Du kan beställa informationsmaterial från Stamningsförbundet. Beställningar görs med hjälp av beställningsformuläret nedan. Beställningar kan också ske via post, telefon, fax eller e-post till kansliet. Frakt tillkommer.

Läs mera om innehåll och priser här (pdf)

 

Stamning hos barn och Stamning hos vuxna, är två uppdaterade (okt 2016) foldrar som går att beställas gratis (ev porto tillkommer) från kansliet@stamning.se. Du kan även ladda ner och/eller skriva ut broschyren själv. Klicka på bilden för att ladda ner broschyren som pdf.

Stamning hos barn     Stamning hos vuxna

"Stamning hos förskolebarn" (nov 2015) är en omfattande broschyr som riktar sig mot förskolan. Broschyren, som är skriven av logopederna Marie Hasselberg Garsten och Cecilia Lundström, går nu att beställa från förbundskansliet. Broschyren skrevs på uppdrag av Stamningsförbundet och Alexandra Carlstrand som är journalist och logoped, utsågs till författarnas kontaktperson. Hon bistod med genomläsning, förmedlade synpunkter från Stamningsförbundet och kom med förslag när det gällde innehåll och utformning.
Kostnaden är 15 kr/st om du beställer 1-10 exemplar, och 10 kr/st om du beställer fler än tio exemplar. Frakt tillkommer.

Du kan även ladda ner och/eller skriva ut broschyren själv. Klicka på bilden för att ladda ner broschyren som pdf.)

Stamning hos förskolebarn

"Stamning i skolan" (okt 2016) är en omfattande broschyr som riktar sig mot grundskolan och även gymnasiet. Broschyren, som är skriven av logopederna Patrique Rönngren, Stefan Eriksson, Arvid Lundkvist, med hjälp av Andreas Knutsson, går nu att beställa från förbundskansliet. Kostnaden är 15 kr/st om du beställer 1-10 exemplar, och 10 kr/st om du beställer fler än tio exemplar. Frakt tillkommer.

Du kan även ladda ner och/eller skriva ut broschyren själv. Klicka på bilden för att ladda ner broschyren som pdf.)

Stamning i skolan

 

Stockholms stamningsförening har gett ut en ny bok "Att möta barn som stammar - en vägledning för föräldrar, lrare och andra sfavuxna"

Elaine Kelman är logoped och verksamhetschef vid Michael Palin Centre for Stammering Children i London, England. Alison Whyte är journalist och skribent, och har en son som har gått i stamningsbehandling på Michael Palin Centre.

 

Att möta barn som stammar syftar till att hjälpa vuxna att bättre förstå vad stamning innebär och vilka konsekvenser en sådan komplex talsvårighet kan få för barnet. Tack vare alla barn och ungdomar som berättar i boken kan vi få inblickar i hur stamningen kan påverka barnet i hemmiljön, i skolan, bland vänner och i andra situationer. Boken innehåller dessutom fakta om stamning samt tips och råd för att hjälpa och underlätta för barnet och stärka barnets självkänsla.

 

Boken vänder sig främst till föräldrar och lärare, men också till andra anhöriga, logopedstudenter, lärarstudenter, personal inom elevhälsan, samt övriga berörda och intresserade. Boken är bearbetad och anpassad efter svenska förhållanden.

 

Att möta barn som stammar är på 120 sidor och kan beställas från Stockholms Stamningsförenings kansli på e-post order@stammardu.se
Priset är 195 kronor plus frakt.

 

‘Boken du håller i din hand är inte bara informativ och aktuell, den är också berörande och visar på hur komplex stamning är genom alla de personliga reflektioner man samlat från barn, ungdomar och föräldrar. Här kan du läsa om orsaksteorier, påverkansfaktorer och behandlingsalternativ. Författarna avlivar myter och ger handfasta råd om hur man kan underlätta för den som stammar. Boken riktar sig till vuxna i barnets omgivning, men skulle också kunna vända sig till den som själv stammar och användas som ett diskussionsunderlag i mötet med logopeden, hemma vid köksbordet eller i samtal med läraren.’
– Maria Pihl, logoped och samordnare för Intensiv Stamningsterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Välkommen med din beställning till kansliet@stamning.se!

Antal Artikel
Folder: Barn som stammar (gratis, portokostnad tillkommer)
Folder: Vuxna som stammar (gratis, portokostnad tillkommer)
Broschyr: Stamning hos förskolebarn - Marie Hasselberg Garsten & Cecilia Lundström - 15kr/st
Broschyr: Stamning i skolan - Patrique Rönngren, Stefan Eriksson, Arvid Lundkvist - 15kr/st
Tidning: Bamse och "Malte" som stammar - 15kr/st, vid 10 eller fler: 10 kr/st (portokostnad tillkommer)
Tidning: KommUNIKation, 100kr/år
Bok: Hej Jonas - Sine Erbs Anny Gosvig Anne Pia Jordan 50kr/st
Bok: Jag stammar bara - Eelco de Geus 50kr/st
Bok: On the Causal Mechanisms of Stuttering (forskning) - Per Alm 100kr/st
Bok: Stamning - Per Alm finns nu nedladdningsbar
Film: Jag stammar på ... DVD
Knappar, olika texter: 15kr/st
Namn*
Organisation
Adress*
Postadress*
Telefon
E-post*
Övrigt
*Obligatoriskt fält

Gratismaterial!
Du kan även ladda ner annat gratismaterial (i pdf format).

 


 

"Stammar ditt barn?" handlar om en 3-åring, en 5-åring och en 9-åring.

Du kan beställa broschyren direkt från Lennart Larsson via Trannel Förlag: lennart.nr.larsson@gmail.com
 

 
Nedanstående knappar går nu att beställa från kansliet@stamning.se för 15kr/st plus porto.
Text:
  • Jag stammar. Vaddå då?
  • Jag stammar och det är ok, för det jag säger är vårt att upprepas!
  • Jag är värd att vänta på!
  • Stamning är coolt!
  • Visst stammar jag. Vad är du bra på?
 
Knapp
Bli medlem du också
Lämna ett bidrag