Västernorrlands Stamningsförening

Kolla gärna under kalender för nästkommande träff. 

Välkommen!


Västernorrlands stamningsförening, VNSF, bildades 1983 av fyra personer. Läs mer om vår historik.

Vi har idag (2019) 103 medlemmar huvudsakligen från Norrland men vi har även medlemmar från övriga landet.

Vi finns till för att:

  • Träffa andra som stammar
  • Utbyta erfarenheter
  • Informera om stamning
  • Ha roligt tillsammans

Du som stammar, har stammande barn eller är intresserad av stamning är välkommen att vara med i vår förening.


Kontaktpersoner

Ledamot & kontaktperson
Ulla-Britt Johansson
Telefon: 070-632 84 93
extra.206@telia.com

Kontaktperson Hälsingland:
Lasse Larsson
Telefon: 0653-106 35
barbro.lasse.larsson@telia.com
 

Kontaktperson Jämtland:
Henry Anundsson 
Östersund 
Telefon: 063-12 17 61
henry.anundsson@gmail.com 

Kontaktperson Ångermanland:
Sandra Björnfot
Örnsköldsvik


Läs mer om VNSF i underrubrikerna till vänster.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag