Bli medlem

Du som stammar, har stammande barn eller är intresserad av stamning är välkommen att vara med i

VÄSTERNORRLANDS STAMNINGSFÖRENING    

Medlemsavgift för 2019-2020 är

  • 150: - för medlem inkl. förbundstidningen KommUNIKation 
  • 100: - för medlem utan KommUNIKation och
  • 50: - för medlem t.o.m. 18 år utan KommUNIKatiion

Att betala till BG 633-3801

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag