Kalender

Vår nästa träff blir den 21 februari kl 18.00 i HSO-lokalen.

Logoped Lina Hallberg besöker oss och informerar om hur arbetet ser ut just nu med stamningspatienter på Logopedmottagningen.

Vår årliga Norrlandsträff äger rum 24-25 mars 2018 på Hotell Höga kusten, Sandöverken. Inbjudan finns nedan och här som pdf.

För mer information kontakta Ulla-Britt Johansson tfn 060-576400 eller mobil 070-6328493.

Välkommen till våra träffarTill medlemmar i Västernorrlands Stamningsförening

Kallelse till ÅRSMÖTE samt

Inbjudan till NORRLANDSTRÄFF

24-25 mars 2018

på Hotell Höga Kusten Sandöverken


Program

lördag 24 mars

kl 10.30-12.00 Årsmöte
kl 12.00-13.00 Lunch
kl 14.00 Presentation och fika

Därefter föreläser Logoped Ineke Samson under rubriken ”Att möta barn som stammar ”– en föreläsning som tar sin utgångspunkt i boken med samma namn och som är en vägledning för föräldrar, lärare och andra vuxna att bättre förstå vad stamning kan innebära och vilka konsekvenser den kan få. Ineke redogör för vad barn som stammar berättar om hur stamningen påverkar i hemmiljön, i skolan, bland vänner och i andra situationer. Föreläsningen kommer också att innehålla fakta om stamning och råd om hur man kan göra för att hjälpa och underlätta för barn och stärka barns självkänsla i olika miljöer.

kl. 16.00-18.00 Möjlighet till bad i utepool, bastu och relaxrum.
Ta med baddräkt och ev. badrock. Det finns ett litet relaxrum där vi kan umgås.
kl 19.00 Middag

Söndag 25 mars

Frukost från kl 08.00.
Kl 9.00 fortsätter Ineke sin föreläsning:
Stamning hos unga kvinnor och män – en presentation av doktorandprojektet som i fyra delstudier sätter fokus på stamning och genus. Ineke berättar om bakgrunden till projektet i sin helhet och redogör för innehållet i den första delstudien som nyligen avslutats. I den undersöktes hur unga kvinnor och män som stammar upplever och hanterar sin stamning och hur upplevelser och strategier för att hantera stamningen kan skilja sig åt mellan könen. Presentationen ger utrymme att diskutera frågor om stamning ur ett äldreperspektiv. Fikapaus vid lämplig tidpunkt.
kl 12.00-14.00 Lunch, och därefter avslutning i konferensrummet

Resebidrag utgår ej.
Kostnad för helgen: 400:- för hela helgen (inkvartering sker i dubbelrum. Enkelrum i mån av tillgång till en extra kostnad).

VÄLKOMMEN!

OBS! Betalning och anmälan, som är bindande, skall ha inkommit senast 22 februari till Ulla-Britt Johansson, Tranvägen 5, 861 34 Timrå eller e-mail: extra.206@telia.com.Betalning vid anmälan till bankgiro 633-3801. (Ulla-Britt har telefon 070-632 84 93).

Du kan läsa mer om Hotell Höga kusten på nätet: www.hotell-hogakusten.se

Vi informerar om våra möten och annat av intresse på Stamningsförbundets hemsida: www.stamning.se.
 
 
Bli medlem du också
Lämna ett bidrag