Kontakt

Vill du veta mer? Ta kontakt med någon av oss:

Ulla-Britt Johansson e-mail: extra.206@telia,se

Peter Engström e-mail: p-engstrom@telia.com

Anders Tellné ungdomsansvarig e-mail: anderstellne@hotmail.com


Nätverk för föräldrar till stammande barn.

Kontaktperson: Anja Moss e-mail: a.moss@bredband.net

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag