Vill du bli medlem

Alla är välkomna att bli medlemmar i Västmanlands Stamningsförening.

Det enda du behöver göra är att betala medlemsavgiften till plusgirokonto 230925-0.

Avgften är 100 kr för enskild medlem och 50 kr för varje tillkommande stödmedlem i familjen.

Ange namn, adress, telefonnummer och epost.

Som medlem får du 4 nummer årligen av tidskriften KommUNIKation

Kontakta oss genom: vastmanland@stamning.se

Eller skriv till: Västmanlands Stamningsförening, Box 245 721 06 Västerås

 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag