Information till föräldrar

Om du har ett barn som stammar är du inte ensam. Sedan slutet av 90-talet har det bildats ett nätverk av föräldrar till stammande barn över hela landet. Det har vi helglägren i Nynäshamn att tacka för. Kim Lindbom Carlsson som är föräldra-barnansvarig i förbundet har lagt ner ett enormt arbete med att ordna dessa läger där stammande barn får träffas och får vara med om roliga aktiviteter medan föräldrarna gemensamt får träffa två logopeder. Där får föräldrarna svar på många frågor och får prata om sina bekymmer.

Kim ordnar också helgträffar då det t.ex. kan bli en resa till Eskilstuna djurpark.

  

Det finns också tre veckors intensivkurser för stammande barn och deras föräldrar. Till dessa kurser fordras remiss. Ta kontakt med logoped-mottagningen så får du veta mera.

 

Varje år ordnas också ungdomsläger i Härnösand. De har blivit mycket populära och välbesökta.

 

Tveka inte att ta kontakt med oss om du undrar över något när det gäller ditt barns skolsituation eller om det uppstår andra problem. Vi kan hjälpa dig med råd eller information. Är ni intresserade av att träffas en kväll och utbyta erfarenheter av era barns skol-och dagissituation ute i länet? Ring Susanne Söderlund tel 021 – 33 73 84 så kan vi ses en kväll framöver. Det går också bra att skicka ett mail.   

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag