Historik

Föreningen bildades 1982. Vi var några stycken som gick i stamningsterapi i grupp som startade föreningen. Vi hade mycket att prata om och fick stöd hos varandra. Redan då hade man startat flera länsföreningar runt om i landet.

Vårt syfte och mål är att vara ett forum för människor som stammar, där man kan tala om sin oro och bli förstådd, där man kan stamma utan att skämmas osv. Vi har också en stor men svår uppgift att sprida information om stamning och påverka t.ex. skolmyndigheter när det gäller stammande barns skolsituation. Vi har inga krav på att medlemmarna skall vara aktiva, man väljer själv.

Föreningen är öppen för alla vuxna och barn som stammar, föräldrar och anhöriga, samt människor som har intresse av stamning t.ex. yrkesmässigt.

Vår verksamhet omfattar allt möjligt. Det är både rent sociala träffar där vi träffas och sitter och pratar. Vi har informationskvällar med logopeder om nyheter inom stamningsterapin. Vi har även haft VSF-dagar då vi bjudit in en föreläsare eller haft aktiviteter som är till nytta för oss.

Under flera år har vi haft studiecirklar på ABF i Västerås. Dessa cirklar har haft ett gemensamt tema: Vår talsituation. Hösten 2001 hette cirkeln ”Våga tala” och vände sig även till människor med talängslan.

Vi får bidrag till föreningsverksamheten genom Funktionsrätt Sverige.

Om du vill kontakta oss så kan du skriva till:
Västmanlands stamningsförening
Box 245
721 06 Västerås

 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag