Kontakt

Om du vill kontakta oss så kan du skriva till:

Västmanlands Stamningsförening
Box 245
721 06

Styrelsemedlemmar som du kan kontakta:

Ordförande Mikael Collberg  mikael.collberg@cgi.com
Vice ordf. Jan Fredriksson tel: 021 - 35 40 82
kassör Thomas Pettersson tel: 021 - 41 61 89
Sekr. Anders Carlsson tel: 021 - 60 961
Övrig led. Kent Axelsson tel: 0220 - 16 736
Barn o föräldraansvarig Susanne Söderlund tel: 021 - 33 73 84
Kontaktpersoner i länets kommuner:

Hallstahammar Kent Axelsson tel 0220 - 16 736
Kungsör Lille-Mor Pennebrink tel 0227 - 10 104
Sala Lena Blixt tel 0224 - 74 30 39
Skinnskatteberg Marianne Kjellman
Lasse Ågren tel 0222 - 41 541
Surahammar Anna-Lena Stenström tel 0220 - 35 933

Medlemsavgiften för 2012 är 100 kr för enskild medlem
och 50 kr för varje tillkommande stödmedlem
(Plusgiro 23 09 25 - 0).
Förbundets tidning KommUNIKation 4 ggr/år ingår.
Bli medlem du också
Lämna ett bidrag