Stamningsföreningen i Västra Götaland

Vi är en ideell förening med syftet att vara en samlingspunkt för människor som antingen har egna stamningserfarenheter eller är intresserade av stamning.Förutom sociala aktiviteter så erbjuder vi Talcirkeln som är medlemsträffar med talträning i trevligt sällskap. Dessutom har vi talträningshelger ett par gånger om året. I föreningen finns också en uppskattad ungdomsgrupp. Utöver detta planerar vi att starta en barngrupp.

Hur blir man medlem?

Antingen kan du bli enskild medlem (150 kronor) eller teckna familjemedlemskap (200 kronor). I medlemskapet ingår våra utskick och tidningen KommUNIKation som ges ut av Stamningsförbundet. Familjemedlemskap ger medlemskap för två personer med rösträtt för båda två på årsmötet, men endast en uppsättning av utskicken och tidningen.

Medlemsavgiften inbetalas till föreningens plusgiro 72 57 29-8. Kom ihåg att ange namn och adress antingen du betalar med eget inbetalningskort eller via Internet.

Lite föreningsbakgrund

Vi bildades år 2000 genom en sammanslagning av dåvarande Göteborgs och Bohusläns stamningsförening (bildad 1972) och Älvsborgs Stamningsförening (bildad 1987). Västra Götaland består också av före detta Skaraborgs län. För dig som bor i detta område så finns grannföreningen Skaraborgs Stamningsförening.

Om du vill komma i kontakt med oss

Stamningsföreningen i Västra Götaland 
Hemsidan: www.stamningvg.se/

Ordförande
Daniel Lindstrand
Smyckegatan 85, bv.
426 51 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel+fax: 031-709 47 47
Mobil: 070-588 01 20
epost: d.lindstrand@swipnet.se

 

Välkommen som medlem!

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag