Som medlem

  • kan du få förbundstidningen KommUNIKation som innehåller artiklar om olika träffar och möten, terapier, människor samt råd och rön. Många runtom i landet jobbar för att anordna träffar, sprida kunskap om stamning samt sätta stamning på beslutsfattarnas dagordning.
  • kan du delta i din lokala förenings- och Stamningsförbundetsaktiveter och arrangemang, såsom träffar, talträningshelger, föreläsningar, kongresser mm. Som medlem kan du göra en insats genom att bli aktiv inom medlemsföreningen och Stamningsförbundet.
  • kan du ansöka om bidrag
  • är du försäkrad när du deltar i sammankomster
Bli medlem du också
Lämna ett bidrag