Bli medlem

Som medlem

  • kan du få förbundstidningen KommUNIKation som innehåller artiklar om olika träffar och möten, terapier, människor samt råd och rön. Många runtom i landet jobbar för att anordna träffar, sprida kunskap om stamning samt sätta stamning på beslutsfattarnas dagordning.
  • kan du delta i din lokala förenings och Stamningsförbundets aktiveter och arrangemang, såsom träffar, talträningshelger, föreläsningar, kongresser mm. Som medlem kan du göra en insats genom att bli aktiv inom medlemsföreningen och Stamningsförbundet och göra din röst hörd.
  • kan du ansöka om bidrag (en del lokalföreningar ger bidrag till att delta i olika arrangemang).
  • är du försäkrad när du deltar i sammankomster.

Om du vill bli medlem så skickar du namn, adress och telefonnummer/epost till oss. Du kommer då att registreras hos närmaste medlemsförening och få förbundstidningen KommUNIKation (du kan även välja bort tidningen). Vill du bli medlem i en annan förening än den som ligger närmast dig, skriver du det. 

Priset för medlemskap varierar mellan olika medlemsföreningar, men brukar ligga omkring 100 - 300 kr per år.

Du skickar dina uppgifter till oss genom att fylla i formuläret längst ner på denna sida och ange att du vill bli medlem. Du kan också skicka e-post till kansliet@stamning.se

OBS: genom att bli medlem godkänner du att Stamningsförbundet använder dina uppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR


 

Ge bort medlemskap

 

Du kan även ge bort ett medlemskap till din partner, familj, vänner, läraren, logopeden m fl. 
Lär mer om gåvobrevet.

 


 

VÄRVA EN MEDLEM OCH FÅ CHANSEN ATT BLI MILJONÄR!Ett av Stamningsförbundets mål är att växa och bli starkare som organisation. Vi vill därför i största möjlga mån hjälpa våra lokalförerningar att frodas och få fler medlemmar! Stamningsförbundet kör en kampanj 2018 ut, som går ut på att du som är medlem och som värvar en ny medlem till din lokalförening, erhåller en trisslott som en sporre för din insats. Kanske känner du någon som stammar som ännu inte har tagit steget att bli medlem? Kanske har du föräldrar, barn eller syskon som vill stötta förbundet? Kanske har du vänner som vill stötta dig och lära sig lite mer om stamning? Blir vi större kan vi påverka bättre – tillsammans är vi starkare! Om du värvar en ny medlem skickar du ett mail till förbundskanslietoch informerar om detta, så kommer det inom kort en trisslott som ett brev på posten. 


 

Stamningsfonden


Vill du stödja Stamningsförbundet ekonomiskt kan du även lämna ditt bidrag till 

Bankgiro 5430-0322

 

Läs mer om hur Stamningsfonden kan hjälpa andra.

 

Väl mött!!!

 Meddelande
Namn*
Adress*
Postnummer*
Ort*
Telefon*
E-post*
* Obligatoriskt fält

 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag