Bli medlem

Som medlem

  • kan du få förbundstidningen KommUNIKation som innehåller artiklar om olika träffar och möten, terapier, människor samt råd och rön. Många runtom i landet jobbar för att anordna träffar, sprida kunskap om stamning samt sätta stamning på beslutsfattarnas dagordning.
  • kan du delta i din lokala förenings och Stamningsförbundets aktiveter och arrangemang, såsom träffar, talträningshelger, föreläsningar, kongresser mm. Som medlem kan du göra en insats genom att bli aktiv inom medlemsföreningen och Stamningsförbundet och göra din röst hörd.
  • kan du ansöka om bidrag (en del lokalföreningar ger bidrag till att delta i olika arrangemang).
  • är du försäkrad när du deltar i sammankomster.

Om du vill bli medlem så skickar du namn, adress och telefonnummer/epost till oss. Du kommer då att registreras hos närmaste medlemsförening och få förbundstidningen KommUNIKation (du kan även välja bort tidningen). Vill du bli medlem i en annan förening än den som ligger närmast dig, skriver du det. 

Priset för medlemskap varierar mellan olika medlemsföreningar, men brukar ligga omkring 100 - 300 kr per år.

Du skickar dina uppgifter till oss genom att fylla i formuläret längst ner på denna sida och ange att du vill bli medlem. Du kan också skicka e-post till kansliet@stamning.se

OBS: genom att bli medlem godkänner du att Stamningsförbundet använder dina uppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR


 

Ge bort medlemskap

 

Du kan även ge bort ett medlemskap till din partner, familj, vänner, läraren, logopeden m fl. 
Lär mer om gåvobrevet.

 


 

Stamningsfonden


Vill du stödja Stamningsförbundet ekonomiskt kan du även lämna ditt bidrag till 

Bankgiro 5430-0322

 

Läs mer om hur Stamningsfonden kan hjälpa andra.

 

Väl mött!!!

 Meddelande
Namn*
Adress*
Postnummer*
Ort*
Telefon*
E-post*
* Obligatoriskt fält

 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag