Barn & föräldrar

Stamningsförbundet strävar efter att BVC-personal och skolpersonal får utbildning när det gäller stamning. Med bred utbildning kan lärare och övrig skolpersonal fånga upp elever med stamning och tillse att dessa elever får behandling hos logoped eller skoltalpedagog, samt ges det stöd som den stammande eleven behöver och har rätt till.

 

Stamningsförbundet stödjer stammande barn och föräldrar genom att kontinuerligt anordna barn- och föräldraläger. På lägren får barnen leka och ha kul med lekledare och umgås med andra barn som stammar. Under tiden tar logopeder, med stor kunskap om stamning, hand om föräldrarna som därmed får svar på många frågor och även utbildning om stamning. Föräldrarna lär sig att kunna förstå stamning, hitta ord och nya vägar, samt får kunskap om barnets rättigheter. Både stammande barn och föräldrar har stor nytta och mycket glädje av barn- och föräldralägren.

I vänsterspalt kan du läsa mer om våra läger, nätverk och mycket annat.

Material om stamning (foldrar, broschyrer, böcker, filmer, rosetter, knappar) hittar du här

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag