Funktionshinderpolitiskt

För att vi har en röst

 

Det är viktigt att stamning står, och förblir, på den intressepolitiska agendan. Stamningsförbundet för ett funktuinshinderpolitiskt arbete genom samarbete, skrivelser och uppvaktningar. Förbundet verkar även för att vara en kunskapsbank för alla som vill veta mer om stamning. 

Därför är vi representerade på olika mässor och följer politiken. I vänster kolumn hittar ni olika skrivelser. 


 

September 2016:

I det tjänsteutlåtande som förvaltningen avgett till nämnden inför beslutet av nytt avtal för vårdval logopedi finns ett diskriminerande villkor avseende hur Stockholms läns landsting definierat och kravställt den logopediska vården av barn som stammar.

Följande skrivelse har upprättats.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag