Funktionsrätt Sverige

September 2010:

Funktionsrätt Sverige tar upp Stamningsförbundets problematik i remissvar om Bättre regler för elektronisk kommunikation

Se sid 3

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag