Till våra blivande politiker

Tänk dig att vakna i morgon och stå i talarstolen och inte kunna säga ditt namn. Tänk dig att tala på ett torg och när du ska säga vilket parti du tillhör är tystnaden total. Tänk dig att sitta i timmar med ett uttalande och välja bokstäver och ord som du lättare kan säga och sedan inte avvika från manuset med risk för att du då skulle börja stamma och se hur människor runt dig blir generade därför att de inte vet hur de ska reagera samt kanske rent av tycka synd om dig.

Detta är vardag för oss som stammar och vi är 1 % av alla vuxna och 4 % av alla barn! Detta är vår vardag där varje ord kan kräva lika mycket förberedelser som ett tal och där man ofta bedöms utefter sin stamning istället för vad man säger. Kan detta vara anledningen till att vi inte ser stammande politiker?

Stamning är ett udda funktionshinder där man DIREKT berörs av åhöraren, då dennes beteende (förståelse eller inte) påverkar stamningsgraden i positiv eller negativ riktning. Det är ett funktionshinder som fortfarande bedöms som något som ”inte är så farligt”, något ”nervöst” eller något man kan göra narr av, vilket så många filmer bevisar om och om igen.

Stamning är det svarta fåret bland grupperna med funktionsnedsättningar, då man inte inser att det styr hela den stammandes sociala liv på samma sätt som t.ex. hos en hörselskadad! Föräldrarnas oro för det stammande barnets framtid, skolans oförståelse som leder till dåliga betyg, oviljan att anställa en person som stammar och hela det sociala umgänget påverkar den stammandes livssituation.

Tillgänglighet innebär för politiker och media oftast dörrar och bussar. För oss är det tillgång till logopeder (där vårdgarantin inte gäller) och talpedagoger (utbildningen har lagts ner), tillgång till hjälpmedel (som saknas totalt, trots utbud i utlandet) och tillgänglighet till en förstående omgivning (information) det som skulle göra vår vardag lättare. Men bristen på allt detta gör att varje ord blir lika stor som en tröskel för en rörelsehindrad! Att särbehandla stamningsproblematiken vill vi likna med diskriminering!

Stamningsproblematiken minskas av så billiga metoder som tidig insats av adekvat stamningsterapi, förståelse bland skolpersonal, arbetsgivare och omgivning. Att spara på forskning och hjälpmedel kan däremot leda till mycket stora kostnader i form av arbetslöshet och social utslagning.

Vi har under många år försökt få gehör från politikerna och får mestadels medhåll, men inga åtgärder. Vi vill genom detta brev få reda på hur just du som politiker och ditt parti ser på stamning och om ni har något i ert partiprogram som gynnar stammande barn och vuxna.

Att kunna kommunicera måste bli en demokratisk rättighet!

Med vänlig hälsning,

Anita S. Blom
Ordförande Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund, SSR

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag