Ungdomar som stammar

Ungdomsverksamhet

Stamningsförbundet har många ungdomsverksamheter för ungdomar som stammar, allt från lokala mindre sammanstrålningar, ungdomshelger och ungdomsläger till en närvaro på sociala medier. Stamningsförbundet har även möjlighet att hjälpa ungdomar att delta på internationella ungdomsträffar, såsom de som arrangeras av European League of Stuttering Associations (ELSA). Syftet med ungdomsverksamheten är att skapa goda möjligheter för ungdomar att träffa andra som stammar och ge unga som stammar förutsättningar att kunna påverka sin livssituation och förbättra livskvalitén relaterat till sin eller andras stamning.

Härnösandsveckan

Vi arrangera en årlig kursvecka för ungdomar som stammar (Härnösandslägret) där man får möjlighet att träffa andra som stammar och utbyta erfarenheter, men framförallt ha roligt. Under lägerverkan i Härnösand förekommer varierande aktiviteter, allt ifrån sport och lek till att samtala om stamning i grupp. Det finns även mycket fritid att bara träffas, umgås och ha roligt.

Ungdomshelger för stammande

Varje år arrangeras ett antal ungdomshelger för stammande ungdomar. I dagsläget har vi tre stycken återkommande ungdomshelger varav Göteborgshelgen är under hösten, Norrlandshelgen är under vintern och Stockholmshelgen är under våren. Vi har planer på att försöka få ihop till en fjärde återkommande helg i Skåne. Under ungdomshelgerna får stammande ungdomar möjlighet att umgås och ha roligt med andra som stammar. Syftet är att ge chans att byta erfarenheter om stamning och att bygga god gemenskap. Oftast är en ungdomshelg från fredag till söndag med diverse aktiviteter där varje helg planeras och utförs med olika teman, något som har varit uppskattat av deltagarna.

Lokala sammanstrålningar / facebookgrupper

Det finns ett par väl använda forum för att ha kontakt med andra som stammar. På facebook finns förutom sidan ”Stamningsförbundet” och gruppen ”Stamningsförbundet”, grupperna ”Unga som stammar” och ”Härnösandslägret”. ”Unga som stammar” riktar sig till alla ungdomar som stammar i Sverige och ”Härnösandslägret” riktar sig till alla som varit deltagare i Härnösandslägret. I dessa forum diskuteras stamningsrelaterade frågor för ungdomar och ofta ställer stammande eller närstående till stammande frågar i grupperna som oftast får återkoppling och tips från gruppdeltagarna. I dessa forum händer det att man pratar ihop sig och sammanstrålar på varierande och roliga aktiviterer.

Europeiska ungdomsläger

ELSA (European League of Stuttering Associations) är en europeisk övergripande organisation för stamningsföreningar i Europa, med syftet att verka för stammare på europeisk nivå. ELSA anordnar läger för ungdomar från hela Europa som under en vecka deltar i olika aktiviteter där man ofta får vänner för livet.

(PS. Vi har förhoppning om att ha en egen ungdomshemsida och informationsmaterial av och för ungdomar, samt en ungdomsträff. Vill du hjälpa till? Hör av dig till ungdom@stamning.se)

Annat material om stamning (häften, böcker, filmer) kan beställas från oss via vårt beställningsformulär.

Stamningsförbundet samarbetar med ABF. Läs här hur de kan hjälpa till även i lokalföreningarna.

 

Saknar du aktiviteter för unga som stammar? Hjälp oss att bli bättre!😊💪🌟

Stamningsförbundet vill anordna fler aktiviteter för unga som stammar (13-35 år)🌸
För att anordna träffar som ni uppskattar, vill vi i förbundet be er ungdomar och unga vuxna som stammar att svara på några frågor via länken nedan:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCMtDYGrsKb6z9Vt9RD3x-kjFD5Eay7OtkktlUHODili2vUA/viewform?c=0&w=1

Vi vill att alla som stammar, så tidigt som möjligt, får möjligheten att känna den gemenskap och glädje som det innebär att träffa andra som stammar. Enkäten är en viktig del i den strävan och tar bara några minuter att fylla i.

Tack på förhand!🙏💫

Stamningsförbundet
genom suppleanterna Hanna, Therese och Sabine

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag